ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές σας πληροφορίες
Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ισχύει για τις προσωπικές πληροφορίες των Αντιπροσώπων και Υπεύθυνους Πωλήσεων της Avon. Με τις αναφορές σε «Avon», «εμάς», «εμείς» στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου εννοείται η «Alpan Cosmetics Ltd.», Λεωφόρος Στροβόλου 271, Λευκωσία, η οποία είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας. Αυτό σημαίνει ότι η Avon θα αποφασίσει τους σκοπούς για τους οποίους και τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

Ανάλογα με τον ρόλο σας, οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία και από άλλους Αντιπροσώπους ή Υπεύθυνους Πωλήσεων με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι οι άλλοι Υπεύθυνοι Πωλήσεων, ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Avon, θα επεξεργαστούν τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς και με τρόπους που θα αποφασίσουν, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους σκοπών μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί να υποστούν επεξεργασία από Υπεύθυνους Πωλήσεων, ώστε εκείνοι να μπορέσουν να σας υποστηρίξουν στη δραστηριότητά σας στο δίκτυο απευθείας πωλήσεων της Avon. Σε γενικές γραμμές, οι Υπεύθυνοι Πωλήσεων θα χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά τρόπο συμβατό με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο, οφείλουν να σας παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο προκειμένου να συμμορφωθούν με τις δικές τους νόμιμες υποχρεώσεις δυνάμει των νόμων περί προστασίας δεδομένων.


2. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς
Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «προσωπικές πληροφορίες» στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, εννοούμε τις πληροφορίες που έχουν σχέση με εσάς και οι οποίες μας επιτρέπουν να σας προσδιορίσουμε, είτε άμεσα ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να διαθέτουμε. Αποκτούμε τις εν λόγω πληροφορίες είτε άμεσα από εσάς ή από τους αντιπροσώπους ή τους Υπεύθυνους πωλήσεων που μπορεί να μας τις παρέχουν. Ενδέχεται να συλλέξουμε τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες για εσάς:

 • Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τίτλος, επώνυμο, όνομα, τυχόν άλλα ονόματα, ταχυδρομική διεύθυνση, εναλλακτική διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου), καθώς και τα στοιχεία του δελτίου της πολιτικής σας ταυτότητας για σκοπούς επαλήθευσης της ταυτότητάς σας
 • Η ημερομηνία γέννησής σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας στην Avon, τα αρχεία προμηθειών και εκπτώσεων και τις πληροφορίες γραμμής αναφοράς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένα είδη προϊόντων.
 • Τις επικοινωνίες που ανταλλάσσετε με εμάς (για παράδειγμα, τα email σας, τις επιστολές, τις κλήσεις ή τις αναρτήσεις και τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται οι επικοινωνίες με άλλους ανεξάρτητους αντιπροσώπους ή Υπεύθυνους Πωλήσεων της Avon, οι οποίες κοινοποιούνται σε εμάς)
 • Πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή την εφαρμογή μας για κινητές συσκευές. Χρησιμοποιούμε cookie και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες (όπως Flash LSO και ετικέτες pixel) στον ιστότοπό μας και στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές. Τα cookie είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών αποθηκευμένα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Σας δίνουν τη δυνατότητα να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας και μας επιτρέπουν να παρέχουμε λειτουργίες, όπως τη διατήρηση του λογαριασμού σας στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookie και τον τρόπο κατάργησής τους, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookie.
 • Επαλήθευση ταυτότητας και ελέγχους πίστωσης με βάση τους όρους της Πιστωτικής μας Πολιτικής, όπως αυτή ισχύει κατά καιρούς.

3. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε(και με ποια νομική βάση) )
Για Αντιπροσώπους της Avon, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για να εκπληρώσουμε τις παραγγελίες σας, να παράσχουμε τις κατάλληλες προμήθειες, εκπτώσεις και κίνητρα, και να διαχειριστούμε των λογαριασμό Αντιπροσώπου σας Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία είτε προσωπική είτε για λογαριασμό πελατών σας, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να εκπληρώσουμε την παραγγελία αυτή και για να παράσχουμε τις κατάλληλες προμήθειες, εκπτώσεις και κίνητρα. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να πραγματοποιήσουμε έναν έλεγχο ταυτότητας πριν σας παράσχουμε πίστωση για τα προϊόντα μας, και έναν πιστωτικό έλεγχο για να επιδιώξουμε ή να υπερασπιστούμε οποιαδήποτε νομική αξίωση, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης τυχόν χρέους σας, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να εξασκήσουμε προσηκόντως τα νόμιμα δικαιώματά μας. Εάν πραγματοποιήσουμε πιστωτικό έλεγχο, αυτός πάντοτε υπόκειται σε ανθρώπινη παρέμβαση πριν τη λήψη κάποιας απόφασης για την παροχή ή όχι πίστωσης.
 • Για την επικοινωνία και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, SMS ή με άλλο πρόσφορο μέσο (όπως π.χ. μηνύματα μέσω άλλων εφαρμογών, όπως το viber) ή τηλεφωνικά για διοικητικούς ή λειτουργικούς λόγους, για παράδειγμα προκειμένου να σας στείλουμε επιβεβαίωση για την παραγγελία σας και για τις πληρωμές σας. Αυτό γίνεται για να ικανοποιήσουμε τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα στην κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών σε εσάς, και για να διασφαλίσουμε ότι παραμένετε ενήμεροι για τις παραγγελίες σας.
 • Για να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε τη δική σας εμπειρία Αντιπροσώπου Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες προκειμένου να προσαρμόσουμε την υπηρεσία μας στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις και να σας παράσχουμε μια προσωποποιημένη εμπειρία Αντιπροσώπου. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε συγκεκριμένες προτιμήσεις παράδοσης σχετικά με το πού θα πρέπει να παραδοθεί η παραγγελία σας. Μπορεί, επίσης, να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτό γίνεται για να ικανοποιήσουμε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα να σας παρουσιάσουμε τα προϊόντα που θα είναι πιο χρήσιμα για εσάς, και για να απαντήσουμε πιο αποτελεσματικά σε τυχόν απορίες σας.
 • Για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα μας και τις προσφορές που μπορεί να σας αρέσουν Για να σας βοηθήσουμε να πουλήσετε τα προϊόντα Avon στους πελάτες σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, SMS, ή τηλεφωνικά σχετικά με τα προϊόντα και τις προσφορές μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού αγορών σας) για τη δημιουργία προφίλ σχετικά με τις προτιμήσεις σας, και προκειμένου να σας αποστέλλουμε προϊόντα και προσφορές προσαρμοσμένες σε εσάς, για να διασφαλίσουμε την πλέον αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησής μας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα (π.χ. email) από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας ή χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους περί «διαγραφής» που θα βρείτε στα προωθητικά email.
 • • Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπληρώσουμε τους διαχειριστικούς σκοπούς μας και να προστατεύσουμε τα επιχειρηματικά ενδιαφέροντά μας Οι επιχειρηματικοί σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τη λογιστική, τον έλεγχο, την επαλήθευση ταυτότητας, την παρακολούθηση απάτης, την ασφάλεια, την προστασία και τους νομικούς σκοπούς, την ανάλυση στατιστικών και μάρκετινγκ, τον έλεγχο συστημάτων, τη συντήρηση και την ανάπτυξη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες μας υποχρεώσεις, για παράδειγμα, με την υποχρέωσή μας να τηρούμε φορολογικά αρχεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική υποχρέωση που πρέπει να τηρήσουμε, επεξεργαζόμαστε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες για να ικανοποιήσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας να διαχειριζόμαστε την επιχείρησή μας και να τηρούμε τα αρχεία μας ακριβή και ενημερωμένα.

Εάν διαφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για την εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους παραπάνω καθορισμένους σκοπούς, επικοινωνήστε μαζί μας. Ενώ η απόφασή σας να παράσχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες στην Avon είναι γενικά εθελοντική, εάν δεν παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, η Avon ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτύχει ορισμένους από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου. Για παράδειγμα, πρέπει να γνωρίζουμε το όνομα και την ταχυδρομική σας διεύθυνση προτού μπορέσουμε να σας αποστείλουμε προϊόντα, και πρέπει να γνωρίζουμε τα στοιχεία πληρωμής σας ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε πληρωμές από εσάς όταν αγοράζετε τα προϊόντα.4. Πώς ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε:

 • Πελάτες της Avon
 • άλλους Αντιπροσώπους και Υπεύθυνους Πωλήσεων της Avon
 • άλλες εταιρείες του ομίλου Avon (για τον κατάλογο των εταιρειών αυτών, ανατρέξτε στο click here); and
 • προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς προκειμένου να μας βοηθήσουν να λειτουργήσουμε την επιχείρησή μας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία σας ως ανεξάρτητου αντιπροσώπου, και
 • κρατικές αρχές.

Η κοινοποίηση αυτή θα γίνει για τους σκοπούς που καθορίστηκαν ανωτέρω ή για να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένες νόμιμες υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε.

Η Avon χρησιμοποιεί τις κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών οι οποίες μεταφέρονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) οι οποίες θεωρείται ότι παρέχουν ένα χαμηλότερο επίπεδο προστασίας για τις προσωπικές πληροφορίες. Ισχύουν εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες με τον πάροχο συστημάτων email και τους προμηθευτές υποστήριξης Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ) και συντήρησης συστημάτων ΤΠ.

Εάν επιλέξετε να συνδεθείτε με τους ιστότοπους τρίτων μέσω του δικού μας ιστότοπου, οι τρίτοι ενδέχεται να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας στον δικό μας ιστότοπο. Ομοίως, εάν επιλέξετε να αλληλεπιδράσετε με το περιεχόμενο της Avon στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τρίτοι ενδέχεται να συλλέξουν πληροφορίες. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις υπηρεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων. Εάν κατευθυνθείτε στον ιστότοπο τρίτου από την Avon, η Avon δεν ευθύνεται για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από οποιονδήποτε τρίτο.5. Για πόσο καιρό φυλάσσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες
Οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται από την Avon για το διάστημα της συνεργασίας σας με εκείνη και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται κατόπιν για να λάβουμε υπόψη τυχόν διαρκείς υποχρεώσεις που ενδεχομένως έχουμε (π.χ. της αποθήκευσης των πληροφοριών για λογιστικούς σκοπούς) ή το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έναρξη ή την υπεράσπιση τυχόν νομικών αξιώσεων. Για πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για άμεσο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων δημιουργίας προφίλ, εάν έχετε αντίρρηση σε αυτήν την επεξεργασία των δεδομένων σας ή εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία, σε περίπτωση που είχε προηγουμένως ληφθεί η συγκατάθεσή σας.

6. Οι υποχρεώσεις σας

 • Για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να ενημερώνουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, ενημερώστε μας άμεσα για τυχόν αλλαγές σε αυτές.
 • Ως ανεξάρτητος αντιπρόσωπος πωλήσεων, είστε νομικά υπεύθυνος για τις προσωπικές πληροφορίες που αποκτάτε στην πορεία της επιχείρησής σας, οι οποίες ανήκουν σε πελάτες, Αντιπροσώπους, Υπεύθυνους πωλήσεων, και τυχόν άλλα πρόσωπα. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξατε, παραλάβατε, επεξεργαστήκατε και αποθηκεύσατε. Δεν θα χρησιμοποιήσετε καμία προσωπική πληροφορία για σκοπό μη συμβατό με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου.

7. Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς, καθώς και τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε για εσάς. Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, να μεταφέρετε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών.
Εάν έχετε οποιοδήποτε ζήτημα ή παράπονο σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Σε περίπτωση αδυναμίας μας να επιλύσουμε το ζήτημα, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ελέγχου απορρήτου δεδομένων.8. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Για τυχόν απορίες, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, επικοινωνήστε μέσω email στην διεύθυνση avon@avoncyprus.com.cy

9. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου
Κατά καιρούς, ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Θα δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε νέα έκδοση της παρούσας Δήλωση περί Απορρήτου στον ιστότοπό μας